Nyheter


Att köpa en begagnad cykel i Växjö och sedan få hem den till Sundsvall är inte helt lätt. Etablerade transportlösningar fungerar dåligt när privatpersoner handlar av varandra. 

Företaget Baghitch vill därför koppla samman personer som ska köra en viss sträcka med dem som vill få något transporterat samma väg. 

 

Just nu pågår en debatt om vi absolut måste äga allt vi behöver eller om det går lika bra att dela. Är det verkligen rimligt att ha en egen bil om den bara utnyttjas några få procent av all tid. Eller en borrmaskinen som mest av allt ligger outnyttjad i ett förråd. 

Fenomenet handlar i grunden om att hitta former för ett bättre nyttjande av resurser och är del av en trend som ofta sorteras in under begreppet delningsekonomi.


Sveriges förutsättningar att göra energisystemet helt förnybart är de bästa tänkbara. Det hävdade tre ministrar när de presenterade regeringens arbete för fossilfria transporter och resor. 

– Det är inte bara målet, det är även det mest troliga scenariot. Alla andra alternativ är sämre, både för klimatet, för ekonomin och för tillväxten, menade energiminister Ibrahim Baylan. 

 

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det slog klimat- och miljöminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Anna Johansson fast när de i mitten av april presenterade regeringens pågående och kommande arbete inom området.

– Vi i har lagt ner mycket arbete på att hitta lösningar som fungerar, menade Åsa Romson samtidigt som hon erkände att vägen dit blir en utmaning.


Under rubriken självkörande fordon - hot eller möjlighet bjöd en liberal, en socialdemokrat och Drive Me-projektet gemensamt in intresserade till ett seminarium i riksdagshuset. 

Samtliga talare var överens om att självkörade fordon är en möjlighet för Sverige, inte minst beroende på att vi har ett nära samarbete mellan alla aktörer. 

 

Självkörande fordon hamnar allt högre upp på agendan för alla som är intresserad av transportfrågor. Även i riksdagen är ämnet viktigt.

Riksdagsledamöterna Mathias Sundin (L) och Pia Nilsson (S) bjöd tillsammans med Drive Me-projeket i början av mars in både politiker, industri och myndigheter till en hearing om självkörande fordon. Om de utgör ett hot eller om de skapar möjligheter var frågan. 


Den formella delen av Forum för transportinnovations rådsmöte klarades av på några minuter. 

Betydligt längre tid ägnades åt att vidga perspektiven.

 

Precis som för alla organisationer finns det en del formalia som måste klaras av under ett årsmöte. Dit hör bland annat en genomgång av verksamheten och val av styrelse. På Forumets rådsmöte kom dessa punkter sist, och de klarades av i rekordfart. 

I hög takt men med tydlig stämma berättade Forumets ordförande Urban Karlström att det nu finns en ny strategi och nytt handlingsprogram och utvecklat arbetet med påverkansplattformen för EU. Forumet under året matchat de egna färdplanerna mot EU:s forskningsprogram och gjort ett inspel till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition. Ett annat viktigt områden har varit att peka på värdet av att bygga upp nationella test- och demonstrationsmiljöer. 

– Forumet har även lyft fram behovet av att säkra kompetensförsörjningen till transportsektorn. Och sist men inte minst; vi har ökat vår omvärldsbevakning betydligt. 


Fotograf: Oscar Mattson

I tre år har Gustav Sjöblom forskat om Forum för transportinnovation. Nu kommer rapporten. Ibland är den kritisk, ibland är den förstående. Själv är han ofta imponerad.
– Forumet är unikt. Jag har inte hittat något annat exempel där så många olika aktörer inom en hel samhällssektor samverkar på strategisk nivå.

Intervju

SSAB är i dubbel mening en av de tunga transportörerna i Sverige. Målet är att så mycket som möjligt ska gå på järnväg. Trots det rullar stora volymer på lastbil. – Vi drabbas hårt när järnvägssystemet inte fungerar, säger Peter Jordansson, som är ansvarig för den globala inköpsutvecklingen på SSAB och ledamot i Forumets styrelse.

Notiser från transportvärlden

I slutet av april samlades ett 40-tal deltagare i Bryssel för att delta i seminariet ”Innovation in Forest, Fuel, Freight”. Deltagarna diskuterade diskussioner utmaningarna för hållbara transporter och skogsbruk och om vilka forskningsåtgärder som krävs. Evenemanget arrangerades av f3,...