Nyheter


Regeringen har presenterat fem strategiska samverkansprogram för att göra Sverige bättre rustade att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. 

Den grundläggande tanken är att en samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi skapar nya innovativa lösningar. Det ska i sin tur stärka landets konkurrenskraften, bidra till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.


Om visionen om ett hållbart samhälle ska bli verklighet måste allt från klimatpåverkande utsläpp till trängsel och buller minimeras.

För att lyckas måste alla berörda parter, näringsliv, akademi och samhälle, samverka. Det var slutsatsen när representanter från alla dessa sektorer träffade infrastrukturminister Anna Johansson i Göteborg den 23 maj vid ett rundabordsamtal om framtidens innovationer. 

 


Att köpa en begagnad cykel i Växjö och sedan få hem den till Sundsvall är inte helt lätt. Etablerade transportlösningar fungerar dåligt när privatpersoner handlar av varandra. 

Företaget Baghitch vill därför koppla samman personer som ska köra en viss sträcka med dem som vill få något transporterat samma väg. 

 

Just nu pågår en debatt om vi absolut måste äga allt vi behöver eller om det går lika bra att dela. Är det verkligen rimligt att ha en egen bil om den bara utnyttjas några få procent av all tid. Eller en borrmaskinen som mest av allt ligger outnyttjad i ett förråd. 

Fenomenet handlar i grunden om att hitta former för ett bättre nyttjande av resurser och är del av en trend som ofta sorteras in under begreppet delningsekonomi.


Sveriges förutsättningar att göra energisystemet helt förnybart är de bästa tänkbara. Det hävdade tre ministrar när de presenterade regeringens arbete för fossilfria transporter och resor. 

– Det är inte bara målet, det är även det mest troliga scenariot. Alla andra alternativ är sämre, både för klimatet, för ekonomin och för tillväxten, menade energiminister Ibrahim Baylan. 

 

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det slog klimat- och miljöminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Anna Johansson fast när de i mitten av april presenterade regeringens pågående och kommande arbete inom området.

– Vi i har lagt ner mycket arbete på att hitta lösningar som fungerar, menade Åsa Romson samtidigt som hon erkände att vägen dit blir en utmaning.


Under rubriken självkörande fordon - hot eller möjlighet bjöd en liberal, en socialdemokrat och Drive Me-projektet gemensamt in intresserade till ett seminarium i riksdagshuset. 

Samtliga talare var överens om att självkörade fordon är en möjlighet för Sverige, inte minst beroende på att vi har ett nära samarbete mellan alla aktörer. 

 

Självkörande fordon hamnar allt högre upp på agendan för alla som är intresserad av transportfrågor. Även i riksdagen är ämnet viktigt.

Riksdagsledamöterna Mathias Sundin (L) och Pia Nilsson (S) bjöd tillsammans med Drive Me-projeket i början av mars in både politiker, industri och myndigheter till en hearing om självkörande fordon. Om de utgör ett hot eller om de skapar möjligheter var frågan. 

Intervju

SSAB är i dubbel mening en av de tunga transportörerna i Sverige. Målet är att så mycket som möjligt ska gå på järnväg. Trots det rullar stora volymer på lastbil. – Vi drabbas hårt när järnvägssystemet inte fungerar, säger Peter Jordansson, som är ansvarig för den globala inköpsutvecklingen på SSAB och ledamot i Forumets styrelse.

Notiser från transportvärlden

SWII – Smart Products for Automated Transportation, 28 September, ETH Zurich Söker ni finansiering för ert nästa marknadsorienterade forskningsprojekt? Är ni intresserade av automatiserade transportsystem och samarbeten med teknik- & FoU-chefer ifrån Ericsson, Saab, Bombardier, Autoliv,...