Arkiv

Forums styrelsemöte

Publicerad:
29 juni, 2017
torsdag, 31 augusti, 2017
Plats: 
Stockholm
Tid: 
09.30-16.30

Teknikplattformsmöte

Publicerad:
29 juni, 2017
fredag, 1 september, 2017
Plats: 
Teknikplattformsmöte
Tid: 
09.30-12.30

Forum arrangerar ett första möte för svenska medlemmar i de europeiska teknikplattformarna.

 

Forums styrelsemöte

Publicerad:
29 juni, 2017
tisdag, 31 oktober, 2017
Plats: 
Göteborg
Tid: 
09.30-15.00

Strategiskt samtal om EU:s nästa ramprogram

Publicerad:
3 maj, 2017

EU är just nu mitt uppe i implementeringen av sitt ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Trots att det ska leva vidare i ytterligare ett antal år förbereds redan nu nästa. 
Vid  Forum för Transportinnovations strategiska samtal, 27 april, menade Dan Andrée, chef för Vinnovas Brysselkontor, att de som vill påverka utformningen måste komma med sina inspel nu.
 

Stratgiskt samtal17 mars

Publicerad:
21 mars, 2017

Den 17 mars arrangerade Forum det stratgiska samtalet om digitalisering av sjöfarten

Medverkade gjorde Ulf Siwe och Magnus Sundström från Sjöfartsverket (presentation finns nedan)

Sjöfarten har traditionellt varit att varje fartyg har varit ett eget system. Man flyttar sig nu till att hela världen är ett system. Delar man information så vinner man. Detta måste lyftas fram. Digitaliseringen ökar hela tiden och sjöfarten är inget undantag. Det finns nya kommunikationslösningar som innebär att man kan koppla upp fartygen mot inland.

Dokument för nedladdning:

21 mar 2017

Forums styrelsemöte

Publicerad:
23 februari, 2017
fredag, 17 mars, 2017
Plats: 
Vinnova
Tid: 
09.30-12.00

Forums årsmöte 2017

Publicerad:
13 februari, 2017
torsdag, 9 februari, 2017
Plats: 
Forums årsmöte 2017

Forums årsmöte 2017 ägde rum 9e februari på Waterfront Stockholm. 

Här kan du ladda ner de presentationer som gjordes på mötet.

Dokument för nedladdning:

10 feb 2017
10 feb 2017
10 feb 2017
10 feb 2017
10 feb 2017

Strategisk samverkan ska skapa ett mer hållbart samhälle

Publicerad:
2 juni, 2016

Regeringen har presenterat fem strategiska samverkansprogram för att göra Sverige bättre rustade att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. 

Den grundläggande tanken är att en samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi skapar nya innovativa lösningar. Det ska i sin tur stärka landets konkurrenskraften, bidra till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.


Testa framtiden i dagens verklighet

Publicerad:
31 maj, 2016

Om visionen om ett hållbart samhälle ska bli verklighet måste allt från klimatpåverkande utsläpp till trängsel och buller minimeras.

För att lyckas måste alla berörda parter, näringsliv, akademi och samhälle, samverka. Det var slutsatsen när representanter från alla dessa sektorer träffade infrastrukturminister Anna Johansson i Göteborg den 23 maj vid ett rundabordsamtal om framtidens innovationer.

Bilateralt forskningssamarbete Sverige - Schweiz med möjlighet till finansiering

Publicerad:
25 maj, 2016

SWII – Smart Products for Automated Transportation, 28 September, ETH Zurich

Söker ni finansiering för ert nästa marknadsorienterade forskningsprojekt? Är ni intresserade av automatiserade transportsystem och samarbeten med teknik- & FoU-chefer ifrån Ericsson, Saab, Bombardier, Autoliv, Swisscom, Postauto, Swiss Railways, ETH Zurich och EPFL för ert nästa utvecklingsprojekt?

Det industriella FoU partner- och finansieringsprogrammet SWISS-SWEDISH INNOVATION INITIATIVE (SWII) och dess kommande aktivitet ”Smart Products for Automated Transportation” samlar FoU intensiva storbolag, innovativa start-ups och forskare är i så fall av hög relevans.

SWII är ett bilateralt samarbete mellan Sverige och Schweiz som syftar till att stödja gemensamma, marknadsorienterade forsknings- och utvecklingsprojekt. Finansiering finns tillgänglig genom Eureka & Eurostars. Resultat sedan starten 2012 är 29 finansierade R&D- projekt till ett sammanlagt värde av 37 MEUR.


Erik Wallin, Baghitch

Delningsekonomin skapar både möjligheter och utmaningar

Publicerad:
11 maj, 2016

Att köpa en begagnad cykel i Växjö och sedan få hem den till Sundsvall är inte helt lätt. Etablerade transportlösningar fungerar dåligt när privatpersoner handlar av varandra. 

Företaget Baghitch vill därför koppla samman personer som ska köra en viss sträcka med dem som vill få något transporterat samma väg. 

Just nu pågår en debatt om vi absolut måste äga allt vi behöver eller om det går lika bra att dela. Är det verkligen rimligt att ha en egen bil om den bara utnyttjas några få procent av all tid. Eller en borrmaskinen som mest av allt ligger outnyttjad i ett förråd. 

Fenomenet handlar i grunden om att hitta former för ett bättre nyttjande av resurser och är del av en trend som ofta sorteras in under begreppet delningsekonomi.

Seminarium i Bryssel om skog och bränsle

Publicerad:
2 maj, 2016

I slutet av april samlades ett 40-tal deltagare i Bryssel för att delta i seminariet ”Innovation in Forest, Fuel, Freight”. Deltagarna diskuterade diskussioner utmaningarna för hållbara transporter och skogsbruk och om vilka forskningsåtgärder som krävs.

Evenemanget arrangerades av f3, tillsammans med opinionsbildning plattformar SusFor och Forum för transportinnovation.

Presentationer från seminariet finns här: https://www.transportinnovation.se/dokument

Workshop om Shift2Rail

Publicerad:
27 april, 2016
tisdag, 27 september, 2016
Plats: 
Konferensvåning hotell Royal Viking, Centralplan 1, Stockholm (bredvid centralstationen)
Tid: 
13.00 – 15.00

EU programmet Shift2Rail startar inom kort och Sverige behöver förbereda sig. Shift2Rail kommer att täcka nästan all järnvägsrelaterad forskning och innovation inom Horisont 2020. Detta skapar ett behov av nationell samordning gentemot EU, så att järnvägsfrågor inte isoleras från resten av transportsystemet. 

​Europas miljö- och transportministrar diskuterar hållbara transporter

Publicerad:
18 april, 2016

Den 14 och 15 april träffades EU:s transport- och miljöministrar i Amsterdam för att diskutera innovationer för framtiden, framförallt inom området miljövänliga lösningar för hållbara transporter. En av de viktigaste frågan på bordet var om Europa är redo för en ny epok inom transport och logistik.


Anna Johansson, Åsa Romson och Ibrahim Baylan

Fossilfritt inte bara målet utan även det mest troliga scenariet

Publicerad:
13 april, 2016

Sveriges förutsättningar att göra energisystemet helt förnybart är de bästa tänkbara. Det hävdade tre ministrar när de presenterade regeringens arbete för fossilfria transporter och resor. 

– Det är inte bara målet, det är även det mest troliga scenariot. Alla andra alternativ är sämre, både för klimatet, för ekonomin och för tillväxten, menade energiminister Ibrahim Baylan. 

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det slog klimat- och miljöminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Anna Johansson fast när de i mitten av april presenterade regeringens pågående och kommande arbete inom området.

– Vi i har lagt ner mycket arbete på att hitta lösningar som fungerar, menade Åsa Romson samtidigt som hon erkände att vägen dit blir en utmaning.

Svenska inspel till utlysningsämnen för 2018-2020 för Horisont 2020 Transport

Publicerad:
4 april, 2016

Inbjudan till webinar den 22 april 2016 kl 10.00 – 12.00

Nu pågår arbetet med att ta fram utlysningsämnen för kommande arbetsprogram (2018-2020) för Horisont 2020, Vi kommer att fokusera på inspel via de teknikplattformar (ERTRAC, ERRAC, ALICE, Waterborn, och eventuellt fler) som finns. CLOSER har fått i uppdrag av Forums påverkansplattform att formulera förslag på utlysningsämnen.


Riksdagsseminarium om självkörande fordon

Publicerad:
16 mars, 2016

Under rubriken självkörande fordon - hot eller möjlighet bjöd en liberal, en socialdemokrat och Drive Me-projektet gemensamt in intresserade till ett seminarium i riksdagshuset. 

Samtliga talare var överens om att självkörade fordon är en möjlighet för Sverige, inte minst beroende på att vi har ett nära samarbete mellan alla aktörer. 

Självkörande fordon hamnar allt högre upp på agendan för alla som är intresserad av transportfrågor. Även i riksdagen är ämnet viktigt.

Riksdagsledamöterna Mathias Sundin (L) och Pia Nilsson (S) bjöd tillsammans med Drive Me-projeket i början av mars in både politiker, industri och myndigheter till en hearing om självkörande fordon. Om de utgör ett hot eller om de skapar möjligheter var frågan.


Rådsmöte med vidgade perspektiv

Publicerad:
23 februari, 2016

Den formella delen av Forum för transportinnovations rådsmöte klarades av på några minuter. Betydligt längre tid ägnades åt att vidga perspektiven.

Precis som för alla organisationer finns det en del formalia som måste klaras av under ett årsmöte. Dit hör bland annat en genomgång av verksamheten och val av styrelse. På Forumets rådsmöte kom dessa punkter sist, och de klarades av i rekordfart. 

I hög takt men med tydlig stämma berättade Forumets ordförande Urban Karlström att det nu finns en ny strategi och nytt handlingsprogram och utvecklat arbetet med påverkansplattformen för EU. Forumet under året matchat de egna färdplanerna mot EU:s forskningsprogram och gjort ett inspel till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition. Ett annat viktigt områden har varit att peka på värdet av att bygga upp nationella test- och demonstrationsmiljöer. 

– Forumet har även lyft fram behovet av att säkra kompetensförsörjningen till transportsektorn. Och sist men inte minst; vi har ökat vår omvärldsbevakning betydligt. 

Sidor