Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

Om Sverige ska lyckas med att ställa om transportsystemet krävs det att vi har tillgång till ny kunskap samt duktiga personer som klarar jobbet. Därför är en långsiktig kompetensförsörjning helt avgörande. Forumet verkar för att få till dessa utbildning, inom olika områden och på alla nivåer. Om vi lyckas kan Sverige behålla sin konkurrenskraft.

Ett sätt är att låta statliga utbildnings- och forskningsmedel samverka med företagens och offentliga aktörers långsiktiga strategier.
När företag och utbildningsinstitutioner samarbetar ökar insikt om var problem finns och hur dessa ska lösas. Det skulle även ge universitet och högskolor en möjlighet att formulera sin forskning samtidigt som företagen kan formulera långsiktiga affärsstrategier.
En nära koppling mellan forskning och högre utbildning är nödvändig om vi ska klara den omställning av transportsystemet som krävs för att nå de transportpolitiska målen.
Forumet arbetar aktivt för att skapa en process som stödjer detta. Vi gör det i samarbete med aktörer från näringsliv, akademi och myndigheter.