Forum för Transportinnovation har lagts ner

Forum för Transportinnovation bildades för sju år sedan för att främja och fokusera innovationsarbetet inom svensk transportsektor. Under åren har ett flertal färdplaner, inspel till regering och EU, och andra studier genomförts. Centralt i arbetet har varit samverkan mellan myndigheter, forskningsinstitutioner och näringsliv. Nya samverkansstrukturer har under åren tillkommit och parterna i Forum anser därför att samverkansformerna i grunden bör ses över. Efter en diskussion under hösten beslöt styrelsen i december att lägga ner Forum. Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten har samtidigt meddelat att de undersöker möjligheten att skapa en ny struktur för samverkan kring innovationsarbetet.
 
I blocket brevid finns en sammanfattning av Forums arbete sedan start att ladda ned.

Övrigt material som tagits fram går att ladda ned från denna sida: https://www.transportinnovation.se/sv/dokument