Bakgrund och utmaning

Bakgrund och utmaning

Effektiva transporter är viktiga
Forum för innovation inom transportsektorn samlar aktörer som vill vara med och skapa ett innovationsklimat som möjliggör gemensamma lösningar.
Vi gör det eftersom Sverige behöver effektiva transporter.
Det handlar om att vi både vill och måste kunna resa; till jobbet, för att lösa vardagens alla sysslor och som avkoppling på semestern.
Det handlar även om att ett väl fungerande transportsystem är en avgörande faktor om svenska företag ska kunna överleva i framtiden.
Det gäller alla typer av transporter – på vägar och järnvägar, till sjöss och i luften.

För landet Sverige är frågor om transporter extra viktiga. Dels för att vi är ett exportberoende land där fordonsindustri utgör en viktig del av vår industriella struktur. Dels för att vi geografiskt ligger långt från de stora marknaderna. Det gör att våra företag får dyrare transporter och därmed ett tuffare konkurrensläge. En kostnad som dessutom riskerar att stiga i takt med att våra säkerhets- och miljökrav blir allt tuffare.
Det här är utmaningar som ingen aktör inom transportsektorns kan klara på egen hand. Forum för innovation inom transportsektorn samlar därför alla de intressenter, inom alla trafikslag, som vill vara med och bidrar till lösningar på våra gemensamma problem.

Utmaningen är dock tuff. Det handlar om att underlätta för den importerande och exporterande industrin och lösa upp de trafikinfarkter som riskerar att sätta stopp för fungerande transporter. Men även om att kunna ersätta dagens drivmedel för att på så sätt minska risken för att vi kommer att få bränslebrist i framtiden. Något som skulle kunna få kostnaderna för transporter att stiga dramatiskt.

Klimatförändringen är en annan stor utmaning som sektorn arbetar aktivt för att motverka. Redan idag står transporter för närmare en tredjedel av alla de klimatpåverkande utsläppen inom EU. Trenden går dessutom mot ett ökat behov av transporter i framtiden. Om inget görs kommer utsläppen av olika miljö- och hälsoskadliga ämnen att öka, vilket i sin tur kan bli ett hot mot både vår miljö och vår hälsa. För att möta det har Sverige satt som mål att vår fordonsflotta ska vara fossilfri till år 2030.

Samtidigt förändras världshandeln. Europa är inte längre värdens självklara mittpunkt. Det är tydligt inom sjöfarten vars centrum numera ligger i Sydkinesiska havet, medan flyget i ökande grad har Arabiska halvön som nav.
Det betyder att Sverige, men även övriga Europa, kan bli en mer perifer del av världen. När de stora marknaderna hamnar allt längre bort ökar risken att kostnaden för allt det vi köper kommer att bli dyrare. Men även på det vi vill sälja.
Vi har även betydande fördelar. Inom landet finns all den kompetens som krävs för att kunna utveckla transportsystemet i önskad riktning. Sveriges näringsliv, universitet och myndigheter har världsledande kompetens inom allt från fordonsutveckling och logistik till  miljö, trafiksäkerhet och samhällsplanering.