Arkiv


Urban Karlström på Stora Infradagen

Karlström på Stora Infradagen 2013

Publicerad:
8 februari, 2013

I slutet av januari medverkade Forums ordförande Urban Karlström på Stora Infradagen – en mötesplats för beslutsfattare inom svensk infrastruktur.
Vid årets seminarium medverkade bland andra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson samt företrädare för SJ, Trafikverket, IKEA och SKL.

Hela seminariet är tillgängligt på SVTs hemsida.

Klicka här för att komma till inslaget

Startskott för färdplanearbetet

Publicerad:
21 augusti, 2012

Igår, den 20e augusti, gick startskottet för de färdplanearbeten som nu drar igång inom ramen för Forum för innovation inom transportsektorn. Det är ett omfattande arbete som ska göras under hösten och vintern. Färdplanerna ska bl.a. innehålla en gemensam målbild, med sikte på 2030, samt en beskrivning av vad som behöver göras, när och av vem för att målet ska kunna nås. I februari 2013 ska arbetet slutföras.

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen färdigställd

Publicerad:
2 maj, 2012

Alla aktörer inom Forum för innovation inom transportsektorn har deltagit i workshops och arbetsmöten under januari t.o.m. april månad för att enas om ett inspel mot den kommande forsknings- och innovationspropositionen som beräknas till i höst 2012. Arbetet har fokuserat på att lyfta fram betydelsen av transporter och transportsystemet som helhet, dvs. de tre sektorerna energi, telekom och transport. Inspelsdokumentet kommer inom kort att finnas här för nedladdning.

Sidor