Bilateralt forskningssamarbete Sverige - Schweiz med möjlighet till finansiering

Publicerad:
25 maj, 2016

SWII – Smart Products for Automated Transportation, 28 September, ETH Zurich

Söker ni finansiering för ert nästa marknadsorienterade forskningsprojekt? Är ni intresserade av automatiserade transportsystem och samarbeten med teknik- & FoU-chefer ifrån Ericsson, Saab, Bombardier, Autoliv, Swisscom, Postauto, Swiss Railways, ETH Zurich och EPFL för ert nästa utvecklingsprojekt?

Det industriella FoU partner- och finansieringsprogrammet SWISS-SWEDISH INNOVATION INITIATIVE (SWII) och dess kommande aktivitet ”Smart Products for Automated Transportation” samlar FoU intensiva storbolag, innovativa start-ups och forskare är i så fall av hög relevans.

SWII är ett bilateralt samarbete mellan Sverige och Schweiz som syftar till att stödja gemensamma, marknadsorienterade forsknings- och utvecklingsprojekt. Finansiering finns tillgänglig genom Eureka & Eurostars. Resultat sedan starten 2012 är 29 finansierade R&D- projekt till ett sammanlagt värde av 37 MEUR.

Prioriterade sub-områden för årets konferens Smart Products for Automated Transportation är:

·         Tools for Smart Products
Sensors and communication technologies incl. 5G, RFID and Emergency/Distress Communication, Data Management incl. Big Data & Simulation and Quality, Security & Standard.

·         Smart Solutions for Automated Transportation
Tools for Management of Complex Systems, Tools for Multi Modal Transportation, Autonomous Systems for Smart Cities incl. energy efficiency, Quality, Security & Standards.

Konferensen äger rum den 28 september 2016 kl 8.00 – 18.30 i Zürich. Deltagande på konferensen är kostnadsfritt. Svenska små- och medelstora bolag har möjlighet att ansöka om resebidrag ifrån Vinnova: www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Resebidrag-EUREKA-och-Eurostars/

10 utvalda svenska bolag kommer få möjligheten att pitcha sin senaste forsking samt framtida idéer för deltagande industripartners, finansiärer och övrig public. Om du är intresserad av att pitcha vid konferensen, vänligen kontakta Maja Zoric, SPM, Business Sweden, Maja.Zoric@business-sweden.se

För mer information och fullständigt program se www.swii.org.

Registrering via: www.b2match.eu/AutomatedTransportation2016/sign_up

 

Låter SWII intressant för dig? Anmäl dig redan idag!