Digital infrastruktur

Vinnova finansierar en förstudie/planeringsfas inför en kommande genomförandefas under 2019 och 2020. Det finns en beredskap för att finansiellt stötta 2019 och 2020, men det kommer krävas andra finansiärer såsom kommuner, statliga myndigheter och näringsliv. Initiativet är främst ett strategiskt projekt och inte ett "tekniskt".
Måste vara uppkopplat mot internationella strategier/agendor. 
Under hösten 2018 kommer ett flertal workshops äga rum.
Den första ägde rum 29 augusti på Lindholmens science centrum i Göteborg. 
Material finns på hemsidan under dokument för nedladdning. 

Bakgrund  
Flertalet initiativ pågår och planeras, men mötesplats för strategisk dialog saknas. Städer tar fram digitala plattformar som inkluderar lokala mobilitetslösningar parallellt med transportsektorn. Det finns ett behov av att systemlösningar med där alla komponenter i transportsystemet kopplas samman och möjliggör nya kombinerade tjänster

Klicka här för att läsa mer

Exempel på initiativ

Sedan flera år tillbaka pågår i Sverige flertalet projekt inom digital infrastruktur, t ex så har det inom programmet "Drive Sweden" startats projekt som "DS Innovation Cloud", "Nordic Way" m fl.
NordicWay
Ett projekt där frivilliga förare i Sverige, Norge, Danmark och Finland har varit uppkopplade och bytt information med varandra och fått tillgång till information från myndigheter om väderförhållanden, väghinder, vägarbeten och halka
Trafiklab
Trafiklab är en community för öppen trafikdata. En plats utvecklare kan ta del av data och API:er för kollektivtrafiken i Sverige och enkelt kan få den man behöver för att utveckla tjänster
KOMPIS
Initierat av Regeringens samverkansgrupp för Nästa generations resor och transporter, och är ett projekt under Drive Sweden, finansierat av Vinnova, och syftar till att främja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige.
Strategiskt projekt inom SIP IoT
Sverige runt kartläggning av hur städerna (Göteborg, Lund/Malmö, Skellefteå, Umeå, Stockholms stad) jobbar med data/IoT-plattformar