Digital infrastruktur

Publicerad:
7 september, 2018

Nästa workshop kommer äga rum onsdag den 17 oktober kl 9-12 på Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm  

Fortsatt arbete och tidplan under hösten 2018:
 
Bilaterala möten under augusti-december mellan projektledaren Niklas Grybe och berörda aktörer
Samordning näraliggande initiativ och projekt (t ex Nordic Way, Städernas IoT plattformar)
ITS World Congress 17-22 september
Avstämning styrelse för Forum för Transportinnovation, 2 oktober
Workshop II – att utgå från rätt användarscenarion-  onsdag den 17 oktober kl 9-12 på Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 Stockholm
Workshop III –riggning av projekt - november/december
Förstudierapport klar – slutet av december
 
Har ni frågor om det fortsatta arbetet med förstudien så vänd er direkt till Niklas Grybe, projektledare från RISE som har mejladress niklas.grybe@ri.se

Vill ni anmäla er till kommande workshops kontakta Terese Höög Wall, konsult på Vinnova och kansliet för Forum
mejladress terese.hoogwall@vinnova.se