EU

EU

Forumet arbetar för att transportsektorn ska organiseras på ett som gör att vi kan ta en gemensam och därmed starkare position i det internationella samarbetet. Det gäller framförallt inom EU.
Genom ett att samarbeta nära med varandra kan vi vara mer effektiva när det gäller att påverka de internationella institutionerna som finansierar forskning och innovation. Det gynnar svensk forskning och det svenska näringslivet. Och vi bidrar till en hållbar utveckling.
Forum verkar för att öka det svenska deltagande i EU:s olika initiativ för att vi på ett mer effektivt sätt ska kunna föra ut den gemensamma svenska strategin som Forum har tagit fram. Flera av Forums färdplaner pekar ut aktiviteter som kräver att EUs forskningsprogram justeras för att dessa aktiviteter ska kunna erhålla stöd ifrån EU.