​Europas miljö- och transportministrar diskuterar hållbara transporter

Publicerad:
18 april, 2016

Den 14 och 15 april träffades EU:s transport- och miljöministrar i Amsterdam för att diskutera innovationer för framtiden, framförallt inom området miljövänliga lösningar för hållbara transporter. 
En av de viktigaste frågan på bordet var om Europa är redo för en ny epok inom transport och logistik. 
Diskussionen var initierad av den nederländska regeringen med anledning av att de har innovation som ett centralt tema under sitt pågående EU-ordförandeskapet. 
Tanken är att Europa måste öka sin konkurrenskraft och därmed skapa fler jobb. Innovation är ett sätt att komma sig men det är även en viktig drivkraft även för hållbar tillväxt. Inte minst när det gäller transport och logistik. 
Under det två dagar långa mötet hölls en rad olika möten. Några ämnen som togs upp var: smart rörlighet, innovationer för framtiden, uppföljning av COP2 samt globala lösningar för luft- och sjöfart.
Alla ministrar fick även tillfälle att besöka Innovation Expo, en presentation av mer än 200 projekt som handlar om stadsplanering, rörlighet, cirkulär ekonomi, matproduktion, logistik och vattenhushållning. Förhoppningen var att deltagarna på så sätt ska få uppleva vad innovation kan erbjuda inom området för smart och grön rörlighet.
Från svenska sida deltog klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Dokument från mötet kan du ladda ner här:
https://www.transportinnovation.se/dokument