Forums årsmöte

Publicerad:
7 februari, 2018
tisdag, 6 mars, 2018
Plats: 
Göteborg
Tid: 
14.00-18.30

Välkommen att delta i Forum för transportinnovations årsmöte
 
Tisdagen den 6 mars 2016, Lindholmen Science park, 14.00 - 17.10, med efterföljande mingel,  lokal Tesla.
 
OSA: senast 23 februari via e-post till mötet och om du deltar i mingel annelie.nylander@trafikverket.se  
 
 
Program:
 
13.30–14.00    Registrering och kaffe
 
14.00              Välkomna – Urban Karlström Forums ordförande
 
14.00              Tema Näthandel
                       Konsumenten vill ha bekvämlighet, tillgänglighet och valfrihet hur
                       viktig är en fungerade logistik när e-handeln växer så det knakar?
                       Inledning av Arne Andersson, e-handels expert, Post Nord
                       Panelsamtal

15.00              Paus
 
15.15              Forums färdplaner – vad hände sedan?    
                      High Capacity Transport
                      Uppkopplade och samverkande transporter
                      Citylogistik
                      Öppna data

16.15              Årsmöte
                      Avrapportering av verksamheten 2017
                      Forums verksamhetsplan 2018
                      Fyllnadsval till Forums styrelse
16.40              Vad händer på Lindholmen Science Park?
                      Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park
 
17.10              Summering och avslutning med mingel fram till ca 18.30
 
                                                                                                                                                                                                                                              
Mingel arrangeras tillsammans med Closer som har sitt årsmöte den 7 mars i Göteborg.
 
 
OSA: senast 23 februari via e-post till mötet och mingel annelie.nylander@trafikverket.se  
 
Varmt välkommen!