Forums årsmöte 6 mars 2018

Publicerad:
8 mars, 2018
Plats: 
Göteborg

Forum anordnade sitt årsmöte på Lindholmen Science Park den 6 mars.

Tema näthandel
Arne Andersson e-handels expert från Post Nord inledde dagen under temat näthandel. Konsumenten vill ha bekvämlighet, tillgänglighet och valfrihet. Det är viktigt med fungerade logistik när e-handeln växer så det knakar. Teknisk utveckling driver på och köpcentrum tappar bland unga. Stadsplaneringen har kanske inte tänkt till och lägger stormarknader utanför staden.  E-handeln har nått nya nivåer – idag 67 miljarder d.v.s. 9 procent av total retail och 16 procent tillväxt årligen. Framtidsscenario för e-handelns tillväxt säger att e-handeln kommer att stå för 30 procent inom kort. VI har nått en brytpunkt i handeln - Näthandeln står för 83 procent av tillväxten i detaljhandeln. De färdiga matkassar sjunker som en sten då kunderna numera kan plocka sin egen matkasse i butiken. Man vet också att Amazon är på gång till Sverige! Ännu är det oklart när de etablerar sig. Men när de väl är på plats kommer det att ändra handelslandskapet drastiskt. När Amazon kom till Australien (ganska likt Sverige) – så dubblerades e-handeln.  Med tanke på det ökade antalet e—handel så är det kanske är det städerna som måste ställa upp med postkontor och medborgarservice? Vid frågan om hur kunden vill ha levererat svarar man: Låst varubox vid hemmet 42 procent, samma dag 35 procent.

Forums färdplaner – vad hände sedan?       
Vad hände - En återblick, tre färdplaner berättar om vad som har hänt sedan Färdplanen var klar. Vi vet att det arbete som Forum gjort har haft betydelse för arbetet med regeringens samverkansprogram. Färdplanen uppkopplade transportsystem har lett till EU-projekten Nordic way 1 och 2, mobilitet som service genom samverkansprogrammet och Drive Sweden.  En annan färdplan har varit grunden för arbetet med Elektrifiering av vägtransporter.
På mötet presenterades resultaten av färdplanerna High Capacity Transport av Viktor Åkesson DB Schenker, som leds av Closer, Citylogistik av Lina Olsson, som också leds av Closer samt Öppna data Håkan Östlund, som samtrafiken i Sverige AB arbetat med.

Mötet avslutades av Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park som informerade om vad som händer på Lindholmen Science Park. Det kommer att finnas en ny stadsdel med höghus och bostäder 2021 då Göteborg fyller 400 år. Geely innovation Center håller på att byggas och Rise huvudkontor finns numera på Lindholmen.  Mer än 30 start-ups är redan anmälda med temat mobilitet. Electro Mobility Center – satsning med näringslivet, RISE m fl därutöver en nationell satsning via regeringen med omkring en miljard.   Göteborgs stad planerar för en Linbana för 2000 transporter i timmen (motsvarande spårvagn i 5-minuterstrafik). Lindholmen Science park har numera densitet är i paritet med Silicon Wally och München.
 
Fyllnadsval till Forums styrelse
På mötet gjordes också ett fyllnadsval till Forums styrelse
Forums valberedning har utgjorts av Ove Pettersson och Sofie Vennersten, Sofie presenterade förlag till fyllnadsval.
Helene Niklasson, Vice President, Research & Technology Office, Volvo Group Trucks Technology
Marina Sundman, Sales Director Service Execution & Rolling stock Nordic, Bombardier.
Mötet beslutade att utse dessa personer till ledamöter i Forums styrelse.
Den tredje personen som Valberedningen letar efter är en representant från en stad, helst från stadsbyggnads/stadsutvecklingssidan. Årsmötet gav mandat till styrelsen att utse denna representant.

Dokument för nedladdning:

8 mar 2018
9 mar 2018
8 mar 2018