Gemensam strategi

Gemensam strategi

Forumet arbetar aktivt för att forma en gemensam strategi för hela transportsystemet. Det övergripande målet är att bidra till att lyfta Sverige. För att lyckas måste vi lösa både de problem och utmaningar som vi alla står inför.

Ledord för allt arbete är prioritering, fokusering och samverkan. Tack vare att vi arbetar tillsammans skapar vi ett mer effektivt system för transportinnovation i Sverige.  
Alla olika aktör i transportsystemet har naturligtvis egna visioner när det gäller innovation och utveckling inom transportsystemet. Så ska det vara, men om olika aktörers strategier och mål samordnas ökar förutsättningen för att vi ska lyckas.

Det här gör vi:

  • Samlar betydande aktörer som drivs av det gemensamma målet att forma en nationell utvecklings- och innovationsstrategi för transportsystemet.
  • Utifrån denna strategi definiera vi gemensamma mål för innovation och utvecklingoch samt definierar gemensamma strategiska frågeställningar som kan utvecklas till innovationsmål
  • För var och ett av dessa mål utvecklar vi detaljerade färdplaner. Inom var och en av den identifieras vilka aktiviteter som behöver genomföras, när och med vilken kompetens för att respektive innovationsmål skall uppnås.
  • Initierar demonstrationsprojekt som kan bidra till realiserandet av innovationsmålen utifrån de vägkartor som definierats.
  • Forum använder sig även av de olika verktyg för implementering som redan är etablerade inom transportforskningsområdet.