Ingen ny styrelse men några nya namn

Publicerad:
23 februari, 2016

Forum för transportinnovation behövde inte välja någon ny styrelse i år. 

De som sitter där nu valdes i fjol för en mandatperiod på två år. Några av dem har bytt jobb under året och därmed valt att sluta. Rådsmötet beslutade därför att ersätta dem med personer från samma företag de avgående representerade.
 

De nya medlemmar av styrelsen är:

Monica Ringvik från  AB Volvo: Hon ersätter Andreas Svenningsson.

Anders Carlberg från Västra Götalandsregionen. Ersätter Helena L Nilsson. 

Olof Kjellström från Jernhusen. Ersätter Åsa Dahl.

Ann-Kristin Österholm från Green Cargo. Ersätter Ann-Britt Asplund.

 

Forumet för transportinnovations kompletta styrelse för 2016 är därmed:

Ordförande: Urban Karlström

Ledamöter:

Henrik Tengstrand, Bombardier

Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen

Olof Kjellström, Jernhusen

Jacob Gramenius, Transportstyrelsen

Christina Freij Larsson, IKEA

Kent-Eric Lång, RISE

Olle Isaksson, Ericsson

Monica Ringvik, AB Volvo

Harry Robertsson, Stena

Jan Thörnqvist, Saab Group

Peter Jordansson, SSAB

Bo Hallams, DB Schenker

Ann-Kristin Österholm, Green Cargo

Annika Stensson Trigell, KTH

Agneta Wargsjö, Trafikverket

Joakim Tiséus, VINNOVA

Anders Lewald, Energimyndigheten