Så här arbetar vi för ett hållbart transportsystem.

Så här arbetar vi för ett hållbart transportsystem

All medverkan inom Forum för innovation inom transportsektorn är frivilligt. Moroten för den som deltar är att det går att komma längre om vi arbetar tillsammans.

De företag, myndigheter och organisationer som idag är engagerade inom Forumet är framgångsrika inom sina respektive områden.
Arbetet i Forumet leds av en styrelse bestående av aktörer från alla delar av transportsektorn.
Det praktiska arbetet bedrivs framförallt i projektform. Ett exempel är att ta fram färdplaner inom ett avgränsade område. De olika arbetsgrupperna som styrelsen initierar väljer själva hur och när de ska arbeta.
Forum arbetar även aktivt med att påverka EUs forskningsagenda.
Öppna sammankomster, såsom workshops, anordnas flera gånger om året samt ett årsmöte