Seminarium om en fossiloberoende transportsektor

Publicerad:
27 januari, 2016

Trafikutskottet anordnade ett öppet seminarium den 2 december om hur en fossiloberoende transportsektor kan uppnås.
Temat för seminariet var”Omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem är en av de största utmaningarna som transportpolitiken står inför.
Vill du se hela mötet i efterahand klickar du bara på länken nedan:

http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Trafikutskottet/Oppna-utfragningar/Oppe/?did=H3C220151202se1

Hela programmet såg ut så här:
08.30   Inledning: Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)

08.35   Bortglömda B:et - Beteendeförändringar för fossilbränsleoberoende
             Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet/Fores

08.50   Begränsning av trafikens klimatpåverkan. Vad har hänt sedan FFF?
             Håkan Johansson, nationell samordnare för klimatfrågor, Trafikverket

09.10   Direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
             - Kort beskrivning av direktivets innehåll
             Paul Westin, enhetschef, Energimyndigheten
             - Det finska genomförandet av direktivet
             Suvi Anttila, överinspektör, Finlands kommunikationsministeriet

09.35   Fossiloberoende drivmedel i ett internationellt perspektiv
             Paul Westin, enhetschef, Energimyndigheten 

09.50   Skogsindustrierna som råvaruleverantörer av biobränsle
             Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna och Linda Eriksson,
             rådgivare skogliga frågor 

10.00   Paus 

10.20   Vägen till en fossiloberoende sjöfart
             Carl Carlsson, Forskning och Innovation, Föreningen Svensk Sjöfart 

10.35    Luftfartens färd mot fossiloberoende
             Anna Wilson, generalsekreterare, Svenskt Flyg

10.50    Klimatneutrala godstransporter på väg – samverkan är lösningen
             Helene Samuelsson, kommunikationschef PREEM, ordförande KNEG
             (Klimatneutrala godstransporter på väg)

11.00    Gasanvändning inom land- och sjötransporter
             Lars Mårtensson, miljöchef Volvo Lastvagnar, ordförande i DAFI (Directive
             on Alternative Fuels Infrastructure)

11.10    Frågestund

11.55    Avslutning: Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)