Strategiskt samtal om regeringens godsstrategi med Anna Ullström

Publicerad:
4 september, 2018
onsdag, 17 oktober, 2018
Plats: 
VINNOVA, Mäster Samuelsg 56, vån 4
Tid: 
07.30-08.45

Forum för transportinnovation bjuder in till strategiska samtal

Tid: 17 oktober 07.30-08.45
Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, 4e vån

Välkommen till strategiskt samtal om den nya nationella godstransportstrategins innehåll och framtida insatser. Samtalet genomförs som ett frukostmöte. Från kl 07.30 serveras kaffe/te och smörgås därefter startar mötet kl 08.00 med en kort inledning, därefter ges möjlighet till samtal, mötet avslutas ca 08.45. Mötet leds av Forums ordförande Urban Karlström.
I juni 2018 presenterades regeringens nationella godstransportstrategi för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – den första i sitt slag. Inriktningen och tillhörande insatser ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Målet med strategin är att tydliggöra och möjliggöra samling kring riktningar för hur godstransportsystemet bör utvecklas och är en plattform för fortsatt samverkan bland godsaktörer. Anna Ullström från regeringskansliet presenterar strategins innehåll och framtida prioriterade insatser för gods- och logistikområdet. Strategin hittas här: https://www.regeringen.se/49f291/contentassets/5e79349b796548f7977cbfd1c246a694/effektiva-kapacitetsstarka-och-hallbara-godstransporter--en-nationell-godstransportstrategi

Anmälan görs till Märta Brolinson (marta.brolinson@vinnova.se) senast 8 oktober.  Mötet är gratis men vi tar ut en no-show avgift à 300 kronor om du uteblir från mötet.