Stratgiskt samtal17 mars

Publicerad:
21 mars, 2017

Den 17 mars arrangerade Forum det stratgiska samtalet om digitalisering av sjöfarten

Medverkade gjorde Ulf Siwe och Magnus Sundström från Sjöfartsverket (presentation finns nedan)

Sjöfarten har traditionellt varit att varje fartyg har varit ett eget system. Man flyttar sig nu till att hela världen är ett system. Delar man information så vinner man. Detta måste lyftas fram. Digitaliseringen ökar hela tiden och sjöfarten är inget undantag. Det finns nya kommunikationslösningar som innebär att man kan koppla upp fartygen mot inland.

Det är inte bara fartygen som kopplas ut. Nu pratar man om självkörande båtar men man borde prata mer om uppkopplade fartyg. Uppkopplade hamnar är också ett område som har en fantastisk utvecklingspotential. Man får en bättre planering och kan koppla ihop bättre. Uppkopplade farleder, digital uppkoppling, finns det fyrar ska de vara uppkopplade när fartygen behöver dem. Det finns potential för besparingar och en mer effektiv sjötransport.

Genom ökad teknik och användande av 3D, kan man öka lastningskapacitet. Det kan vara värt 100 000 dollar om man får 1 decimeter mer djup. Nu ska detta demonstreras för att kunna utvecklas.
Nu ska Sea Traffic Managment (STM) lyftas ut till sjöfarten. I projektet ingår 300 fartyg, 13 hamnar och 5 service center. Nu ska man demonstrera nyttan i praktiken. Nu ska man inte forska utan det blir en storskalig demonstration. Sverige har en kompetens i världsklass. 2030 ska det vara infört i världen.  Men man måste tanka av nyttor hela tiden och det finns många utmaningar kvar. Sverige går i bräschen och leder arbetet. Fjärrstyrda flygtorn, kan man göra motsvarande för Sjöfarten? Detta undersöker man nu. Kan man hjälpa från land istället för att använda lotsar.

Det finns ett antal utvecklingspotentialer med digitalisering av sjöfarten.
Det kan handla om:
-Rutt optimering
-Monotring services minskar risken för skador
-Port call – mer aktuell tidtabell och ankomster
-Ökad säkerhet då fartygen får information om positioner, man undviker krockar
Den
 

Dokument för nedladdning:

21 mar 2017