Svenska inspel till utlysningsämnen för 2018-2020 för Horisont 2020 Transport

Publicerad:
4 april, 2016

Inbjudan till webinar den 22 april 2016 kl 10.00 – 12.00

Nu pågår arbetet med att ta fram utlysningsämnen för kommande arbetsprogram (2018-2020) för Horisont 2020, Vi kommer att fokusera på inspel via de teknikplattformar (ERTRAC, ERRAC, ALICE, Waterborn, och eventuellt fler) som finns.  CLOSER har fått i uppdrag av Forums påverkansplattform att formulera förslag på utlysningsämnen.

Är du intresserad av att lyfta fram utlysningsämnen för nästa arbetsprogram för Horisont 2020? Mötet arrangeras för att dels informera om vad vi funnit hittills och för att fånga upp intresse för fler.

Anmäl dig före den 20/4 till  lars-goran.rosengren@lindholmen.se

Dagordning för mötet (inbjudan till webinar kommer att skickas ut till de som anmäler sig till mötet)
1.      Tidplan och process för att ta fram nya arbetsprogram inom EU, Ingrid Skogsmo, DG Research. 2.      Tider för inspel av topic-förslag som kommer att ske via Teknikplattformar  (CLOSER och teknikplattformrepresentanter)
3.      Förslag till utlysningsämnen (kommer att skickas ut före mötet) och diskussion om inspel
4.      Övrigt och nästa steg
5.      Mötet avslutas

Forums kansli / genom

Annelie Nylander