Antal döda och trafikarbete 1956-2010

Sverige har gjort det förr

Vi har en tuff uppgift framför oss. Men Sverige har gjort det förr; identifierat ett samhällsproblem, hittat lösningar och uppnått betydande resultat.

Ett av de bästa exemplen är hur vi genom ett brett samhälleligt engagemang för trafiksäkerhet lyckades vända en olycklig trend att allt fler dog i trafiken. Vägen dit gick via tekniska innovationer, världsledande forskning och klok lagstiftning.
När det var som värst under 1960-talet dog 1 300 personer under ett enda år. Alla som såg sambandet mellan det ökande antalet fordon på vägarna och antalet dödade och skadade var med rätta djupt oroade. Om trenden hade fortsatt fram till idag skulle uppemot 10 000 människor ha dödats i trafikolyckor årligen.
Istället omkommer nu färre än 300 personer årligen, trots att trafiken är mångdubbelt större.
Den förbättrade trafiksäkerheten är en stor vinst på alla plan, inte minst det mänskliga. Även samhällsekonomiskt har det varit ett stort plus.
Lika viktigt blev förändringen för svenska fordonsindustrin, där ny innovativ teknik bidrog till kommersiella framgångar.
Motsvarande säkerhetsförbättringar finns inom alla transportslag. Ett exempel är ATC-tekniken inom järnvägstrafiken som övervakar tågtrafiken och kraftigt minskar risken för olyckor som beror på misstag från föraren.
Forum för innovation inom transportsektorn inspireras och drar lärdom av den breda uppslutningen och framgången inom trafiksäkerhetsområdet. Om alla i branschen samverkar kan vi nå målet att skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig transportsektor.  
Med vetskapen om att vi har gjort det förr blir det lättare att göra det igen!