Workshop om Shift2Rail

Publicerad:
27 april, 2016
tisdag, 27 september, 2016
Plats: 
Konferensvåning hotell Royal Viking, Centralplan 1, Stockholm (bredvid centralstationen)
Tid: 
13.00 – 15.00

EU programmet Shift2Rail startar inom kort och Sverige behöver förbereda sig. Shift2Rail kommer att täcka nästan all järnvägsrelaterad forskning och innovation inom Horisont 2020. Detta skapar ett behov av nationell samordning gentemot EU, så att järnvägsfrågor inte isoleras från resten av transportsystemet. 

Det kommer att finnas stora forsknings- och innovationsmöjligheter som öppnas upp för de svenska järnvägsaktörerna inom ramen för Shift2Rail. Forum för transportinnovation tycker att det är viktigt att information om programmet når ut till alla relevanta aktörer Inom Forum har tre färdplaner med järnvägsfokus tagits fram. Två av dessa får nu möjlighet att lyfta blicken och koppla upp sig mot EU-finansiering.

Forum för transportinnovation bjuder in till en workshop om Shift2Rail och möjligheter som öppnar upp för svenska aktörer. 

Preliminärt program 

Datum: 19 maj 2015

Tid: Kl 13.00–15.00, vi avslutar med gemensam fika kl 15.00

Lokal: Konferensvåning hotell Royal Viking, Centralplan 1, Stockholm (bredvid centralstationen)

Program:

13.00–13.05                 Välkommen – Forums kansli

13.05–13.45                 Om Shift2Rail – Sam Berggren (Trafikverket) 
                                      Trafikverket en av grundarna av Shift2Rail. 

13.45–14.05                 Forumets färdplaner inom järnväg, vad ville man då? – Henrik 

                                      Tengstrand (Bombardier); Oskar Fröidh (KTH)

14.05–14.20                 Möjligheter för näringslivet i S2R – Siv Leth (Bombardier) 

14.20–14.50                  Diskussion – Hur kan Sverige på bästa sätt möta möjligheterna
                                           inom S2R? Kopplingen till Horisont 2020 transport? 

14.50–15.00                 Sammanfattning och nästa steg